അലച്ചിൽ 

ഭ്രാന്തമായലഞ്ഞു ഞാൻ 

നിൻ പുഴക്കരുകിൽ 

നിമിനേരം വറ്റാത്ത ഉറവ തൻ 

ചാരെ നിന്നകലെയുള്ള അകലെയുള്ള 

സൂര്യകിരണങ്ങളെ പുല്കിനില്കാൻ 

ആഗ്രഹിച്ച ആ മാനിനെ പോലെ 

Advertisements

2 thoughts on “അലച്ചിൽ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s